ஆற்றின்கரை மணவாளக்குறிச்சி சுற்றுவட்டார கிருஷ்ணன் வகை சமுதாயம்

Welcome To Krishnavaka

Welcome to KRISHANA VAKA COMMUNITY ATTINKARAI, MANAVALAKURICHI AND ITS PROXIMATE PLACES, where you'll find a wealth of information in the form of newsletter articles, blogs, matrimony and community activities.

We hope your visit will help you understand the history and potential activities that are available in this page. “KRISHANA VAKA COMMUNITY ATTINKARAI, MANAVALAKURICHI AND ITS PROXIMATE PLACES” created this website to help you gain a better understanding of our KRISHNA VAKA community. Most importantly, we hope you see the value of our Krishna vaka community people with skilled professionals in all areas. We're here to promote you about the basic krishna vaka history and our new organization “ATTINKARAI MANAVALAKURICHI SUTTUVATTARA KRISHNAN VAKAI SAMUTHAYAM” , to help you learn more about who we are, and to do betterment in our community. We hope you take advantage of this resource and visit us often. We frequently update our information, and we wouldn't want you to miss any developments in the area of our Krishna vaka community development.

ReadMore

Announcements & News

  • Will Updated Soon

  • Date Will be intimated shortly.

  • Matrimony Profile Registration

  • New Member Registration

Geetha Saram

எது நடந்ததோ, அது நன்றாகவே நடந்ததுஎது நடக்கிறதோ, அது நன்றாகவே நடக்கிறது எது நடக்க இருக்கிறதோ,அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும். உன்னுடையதை எதை இழந்தாய், எதற்காக நீ அழுகிறாய்? எதை நீ கொண்டு வந்தாய் அதை நீ இழப்பதற்கு? எதை நீ படைத்திருந்தாய், அது வீணாவதற்கு? எதை நீ எடுத்துக் கொண்டாயோ, அது இங்கிருந்தே எடுக்கப்பட்டது. எதை கொடுத்தாயோ, அது இங்கேயே கொடுக்கப்பட்டது. எது இன்று உன்னுடையதோ அது நாளை மற்றோருவருடையதாகிறது மற்றொருநாள், அது வேறொருவருடையதாகும்.
இதுவே உலக நியதியும் எனது படைப்பின் சாராம்சமாகும்.